Vi tilbyder rådgivning af danske såvel som udenlandske virksomheder inden for mange grene af Corporate & Commercial.

Kommercielle kontrakter

Vores team rådgiver bl.a. omkring forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kommercielle kontrakter, herunder

 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Samarbejds-, produktions- og distributionsaftaler
 • Eneforhandleraftaler
 • Agentaftaler
 • Franchiseaftaler
 • Hensigtserklæringer
 • Hemmeligholdelsesaftaler (NDA)
 • Rammeaftaler

  Selskabsret 

  Vores team har omfattende erfaring med selskabsretlige problemstillinger og rådgiver løbende vores klienter i at optimere rammerne for virksomhedens udvikling, hvor ikke mindst også at få klare aftaler mellem virksomhedens ejere er vigtigt. Vi rådgiver i den forbindelse løbende med bl.a.

  • Selskabsretlige omstruktureringer
  • Vedtægtsændringer
  • Generalforsamlinger
  • Udbyttepolitik, lån til ejer, erhvervelse af egne kapitalandele, optioner, warrants og andre former for incitamentsordninger
  • Fusion og spaltning
  • Kapitalforhøjelse
  • Kapitalnedsættelse
  • Opkøb af egne kapitalandele