Vi rådgiver indenfor alle dele af landbrugets retsforhold. Vi repræsenterer udelukkende landmanden i disse sager, og påtager os principielt aldrig opgaver fra myndigheder.

Landbrug

Få brancher er så gennemregulerede og udfordrede – både EU-retligt og på nationalt plan – som landbruget. Vores specialister har indsigt i landbrugets forretningsmæssige, driftsmæssige og strukturelle forhold.

Vi står frit i forhold til myndigheder på alle niveauer, og varetager landbrugets interesser over for myndighederne uden andre hensyn end de rent saglige.

Vores team af specialister rådgiver moderne landbrugsvirksomheder inden for fast ejendom, investering i og køb- og salg af landbrugsvirksomheder, kommercielle kontrakter og rekonstruktion.


Investering, generationsskifte samt køb og salg af landbrugsvirksomheder 

Vi rådgiver om mulighederne for etablering af selskaber med deltagelse af eksterne investorer, som erhverver kapitalandele i selskabet i henhold til landbrugslovens regler. Landbrugsselskaber kan således etableres med fleksible ejerstrukturer, der kan fremskaffe ekstern finansiering som egenkapital i stedet for fremmed lånekapital, der belaster driften.

Vi rådgiver om overdragelse af landbrugsvirksomheder både nationalt og internationalt.

 • Due Diligence
 • Finansiering og sikkerhedsstillelse
 • Cross-border transaktioner

Konfliktløsning

Vi bistår klienter ved behandling af sager for en lang række administrative klageorganer, herunder Miljø- og Fødevareklagenævnet og vi har desuden vundet en lang række straffesager indenfor særlovgivningen. Vi behandler eksempelvis:

 • Private og offentlige sager – f.eks. for brud på tilladelser, manglende grødeskæring
 • Straffesager – f.eks. for anvendelse af medarbejdere uden opholds-/ arbejdstilladelse,  dyretransporter, randzoner og bnbo
 • Hegns-, hævds- og nabosager
 • Nævns- og boligretssager
 • Entreprise og mangelsager

Projekter

Vi rådgiver indenfor alle områder af plan- og projektudvikling, eksempelvis:

 • Forhandlinger med kommuner og regioner
 • Ændring af zonestatus
 • Lokalplaner
 • Frivillige aftaler vedrørende bnbo og indsatsplaner
 • Jordforurening

Kommercielle kontrakter

Med stigende internationalisering og sagernes øgede kompleksitet, er det vigtigt at virksomhedernes aftaler med samarbejdspartnerer og leverandører er udført korrekt, så alle står bedst muligt fra begyndelsen. Vi har et indgående branchekendskab sikrer landbrugsvirksomhederne rådgivning af højeste kvalitet.

Vi rådgiver om alle typer af kontrakter, eksempelvis:

 • Forpagtnings- og lejeaftaler
 • Finansierings- og leasingaftaler/sale and lease back
 • Leverings- og samhandelsaftaler
 • Partnering- og projektudviklingsaftaler
 • Interessentskabskontrakter
 • Købs- og salgskontrakter

Rekonstruktion

Vi foretager en konkret vurdering af den enkelte landbrugsvirksomhed i samarbejde med ledelsen, kreditorerne og øvrige relevante aktører, hvorefter vi udarbejder en handlingsplan, eksempelvis:

 • Drøftelse og vurdering af virksomhedens økonomiske forhold og muligheder
 • Deltagelse i forhandlinger med pengeinstitutter og kreditorer
 • Rekonstruktionsplan for virksomheden
 • Konkurs