Banebrydende frifindelse af landmand i sag om overtrædelse af EU-regler for gødning og ulovlige ukrudtsmidler

En landmand er pure frifundet for tiltale med påstand om bøde på hele 738.000 kroner for køb af ikke-registeret gødning og ulovlige bekæmpelsesmidler. Anklagemyndigheden har nu frafaldet sagen, inden den kom for en dommer. Dermed indgår opgivelsen som nummer 96 i en række af påtaleopgivelser og frifindelser, som juristerne hos advokatfirmaet Sønderby Legal har opnået det seneste godt halvandet år på virksomheder tilknyttet landbruget.

Christian Kjær Olsen, erhvervsjurist hos Sønderby Legal, udtaler:

”Det er et voldsomt mentalt tryk at stå over for en dommer som uskyldig tiltalt. Det er efter vores mening i strid med det EU-retlige retssikkerhedsprincip. Dét at stå for en dommer er en uforudsigelig og unødvendig krænkelse i sig selv for uskyldige virksomheder. Her er frifindelser i sig selv ikke tilstrækkelige for de uskyldige virksomheder. Hos Sønderby Legal går vi derfor benhårdt efter påtaleopgivelser og tiltalefrafald, så sagerne aldrig når til døren af en retssal. Det sparer både domstolssystemet for et unødvendigt ressourceforbrug, og vigtigst af alt, så sparer det virksomhedernes tid og bekymringer. Vi benytter det EU-retlige retssikkerhedsprincip som ledetråd”, fastslår Christian Kjær Olsen, som var den, der fandt de altafgørende beviser og fik frifundet landmanden.

Med EU-retten som ledetråd

Det er vigtigt for landbruget – og alle os, som lever af at levere ydelser dertil – at landbruget ikke bliver syndebuk for disse sager uden grund. Ikke nok med at de tiltalte landmænd risikerer at blive idømt bøde og træk i deres KO-støtte. Det er landmændenes renommé, som er på spil, når nogle landmænd påstås at have købt ikke-registreret gødning fra udlandet og udbredt det på deres marker for at omgå virksomhedernes kvoter.

Det er vores opgave – med EU-retten som ledetråd – at sikre, at så få af disse sager som muligt skal stilles for en dommer. Det ville have været rigtig skidt for alle landmænd, hvis der var kommet en historie ud af det – hvis landmanden var blevet dømt. Det ville have skabt et rigtig negativt billede.

En del af et større sagskompleks

Sagen, som har strakt sig over en lang årrække, udspringer af et større sagskompleks, efter at Østjyllands Politi udførte ransagning hos en østjysk importør af gødning og bekæmpelsesmidler, som ikke var afgiftsregisteret. Politiet fandt imidlertid frem til en omfattende import af ”sort gødning” og ulovlige bekæmpelsesmidler fra Tyskland, som politiet mente var solgt til danske landmænd skjult i et dobbelt bogholderi.

”Da vi modtog sagen, var det tydeligt, at der var store usikkerheder i flere led af beviskæden. Navnlig hoppede kæden af i sidste led, hvor varerne skulle overgå til landmændene”, udtaler Christian Kjær Olsen, som sammen med den tiltaltes planteavlsrådgiver måtte gennemgå adskillige flyttekasser med ringbind fyldt med skygge fakturaer, håndskrevne følgesedler og interne registre på Aarhus Politigård. En noget atypisk opgave for en erhvervsjurist.

Vi vurderede under corona, at der rejses alt for mange straffesager mod landbruget, men vi kunne jo ikke bevise det dengang. I coronatid var det fortrinsvis straffesager, som kunne behandles effektivt ved domstolene. Derfor besluttede vi os for at se, om vi kunne skaffe beviset. Det mener vi, at vi har gjort, og kunne godt håbe, at nogen ville rejse temaet politisk. Vi har selv en interesse i, at antallet af straffesager mod vores klienter reduceres.