Christian Kjær Olsen

Erhvervsjurist

Christian Kjær Olsen beskæftiger sig primært med rådgivning til mellemstore og større danske virksomheder og organisationer af særlig principiel EU-retlig karakter. Christian specialisere sig i komplekse problemstillinger for danske virksomheder der driver international virksomhed som reguleres af EU-retten, herunder konkurrenceret, international handel og handelshindringer samt kontrol i forbindelse med import og eksport. Christian beskæftiger sig endvidere med miljøretlige problemstillinger.