Hans Sønderby Christensen

Advokat (H), Partner

Hans Sønderby Christensen har gennem en årrække bistået førende danske virksomheder og organisationer i spørgsmål af EU-retlig, herunder konkurrenceretlig og statsstøtteretlig, karakter. Hans fører løbende principielle sager ved danske domstole og EU-Domstolen. Han er på tiende år skribent for landets største dagblad, Morgenavisen Jyllands-Posten, om aktuel EU-ret. Desuden bistår han som rådgiver for en række handels- og produktionsvirksomheder, herunder som bestyrelsesmedlem.