På opfordring af mange aktører i transportbranchen er de to advokatfirmaer fusioneret per 1. oktober 2021 og opretter fælles kontor i København i løbet af november måned. Forman Advokater, som herefter er en del af Sønderby Legal, fortsætter som selvstændigt brand, kendt og respekteret igennem mange år i ikke mindst i transportbranchen.

For os i Sønderby Legal er det en stor glæde og fornøjelse at kunne offentliggøre, at Forman Advokater nu er en integreret del af vores advokatfirma.

EU-RET OG DANSK STRAFFERET HÅND I HÅND
Der rejses i Danmark alt for mange grundløse sager mod virksomheder inden for såvel produktion som landbrug og transport – det er det fusionerede firmas fælles ambition at få standset ubegrundede sager, inden de kommer i retten.

Da en meget stor del af de regler, som gælder for danske virksomheder – herunder også i transportbranchen – udspringer af EU’s regler om det indre marked, har Forman Advokater ønsket at få adgang til den skarpeste kompetence inden for EU-retten. Her står Sønderby Legals specialister i EU-ret klar til det fremtidige samarbejde, og sammen vil der blive skabt et kraftcenter inden for transportretten.

VIRKSOMHEDERNE BRUGER UNØDIG TID PÅ IKKE-EKSISTERENDE SAGER
Forman Advokater har via en lang række kritiske artikler om myndighedernes forvaltning af reglerne gjort opmærksom på de urimeligheder, der ofte udspiller sig i særlovs-strafferetten, når grundlaget for sagerne er tyndt eller ikkeeksisterende. Sagerne rejses med stor fanfare af myndighederne og falder så igen, fordi de aldrig burde være rejst. Her kommer samspillet mellem ekspertiserne hos Sønderby Legal og Forman Advokater til sin ret. Det er urimeligt og krænkende for retsfølelsen, at virksomhederne skal slås med myndighederne om forkert implementering af EU-reglerne. Vi ser ofte, at myndighederne, gerne med pressens bevågenhed i ryggen, slår langt større brød op end de kan bage.

Et af hovedformålene bag sammenlægningen af de to advokatvirksomheder er således, at der i endnu højere grad skaffes fælles grundlag for at få disse sager standset, inden de kommer i retten. Hos begge parter mærkes vi i det daglige, at særlovsstraffesagerne fungerer som en alvorlig væksthæmmer ude i virksomhederne, bruger store ressourcer på sager som rejses uden det nødvendige grundlag.

Om samarbejdet udtaler Per Hansen, advokat og partner i Sønderby Legal.

”Med sammenlægningen af Forman Advokater og Sønderby Legal får vi skabt et kraftcenter inden for transportretten. Hvor den almindelige strafferet har både politikernes og mediernes bevågenhed er vores klienter i vidt omfang overladt til at kæmpe deres kampe på egen hånd. Det får de nu bedre muligheder for gennem kombinationen af Forman Advokaters og Sønderby Legals ekspertiser på hver deres områder”

Den fælles advokatvirksomhed drives fremover under to brands og fra den fælles adresse H. C. Andersens Boulevard 11, 2. sal tv. 1553 København V.