EU-Domstolen har i en nylig afgørelse fastslået, at blot fordi EU har indført forudgående kontrol med, om store fusioner udgør et misbrug af dominerende stilling, kan små fusioner også være i strid med konkurrenceretten. Dommen afslutter årelang juridisk uenighed i flere medlemslande, bl.a. i Danmark.

Tvisten opstod mellem på den ene side Towercast, som er en fremtrædende aktør på det franske marked, og konkurrenten Télédiffusion de France (TDF). Anledningen til tvisten var TDF’s fusion med den mindre konkurrent, Itas S.A.S. (Itas).

Ifølge Towercast var fusionen mellem TDF og Itas en overtrædelse af konkurrencereglerne og potentielt skadelig for konkurrencen. Det skyldtes, ifølge Towercast, at TDF’s overtagelse af Itas kunne skabe en uforholdsmæssigt dominerende markedsposition.

Towercast argumenterede for, at en sådan dominans ville skade konkurrencen og reducere mulighederne for andre aktører på markedet. Towercasts synspunkt var, at fusionen ville styrke TDF’s allerede betydelige markedsandel og dermed forringe konkurrencevilkårene.

Towercast indgav derfor klage til den franske konkurrencemyndighed, Autorité de la Concurrence, som derfor undersøgte, om fusionen i princippet kunne udgøre et misbrug af TDF’s dominerende stilling på markedet for digital-tv-transmission.

Læs hele advokat Hans Sønderby Christensens artikel bragt tirsdag den 27. februar 2024 på Jyllands-Postens hjemmeside her eller hent den som pdf her.