EU-Domstolen har netop givet FødevareDanmark medhold i, at det var konkurrenceforvridende og dermed ulovligt, da den danske regering tilbage i 2013 gav spildevandsrabat til industrislagterier. Desuden var EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager inhabil, da EU-Kommissionen i første omgang afviste FødevareDanmarks klage, fastslår domstolen.

 

Der var tale om ulovlig statsstøtte, da den daværende S-SF-R-regering som led i sin vækstplan fra 2013 besluttede at yde en rabat på 60 procent af prisen for størstedelen af det spildevand, som industrien – herunder de store industrislagterier – udleder.

Det har EU-Domstolen netop givet Danske Slagtermestre, der har været repræsenteret af FødevareDanmark, medhold i, i en sag som fødevareorganisationen har ført på vegne af sine medlemmer af mindre danske slagterbutikker, slagterier, grossister og forædlingsvirksomheder.

De mindre virksomheder, som FødevareDanmark repræsenterer, fik ikke den samme spildevandsrabat som deres store konkurrenter til trods for, at det kræver lige så meget vand at slagte gris nummer ti, som gris nummer én million. Dermed var vækstplanen ulovlig statsstøtte, fastslår EU-Domstolen i sin afgørelse.

 

Vi har igennem 10 år kæmpet os gennem retssystemet for at få medhold i noget, som vi og vores advokat Hans Sønderby har kunnet konstatere, var åbenlyst ulovligt og uretfærdigt. Vores medlemmer har igennem 10 år kæmpet en ulige kamp med deres store konkurrenter, som har fået en uretmæssig konkurrencefordel. Med EU-Domstolens afgørelse oplever vi endelig en form for forståelse for vores situation, siger Leif Wilson Laustsen

 

Læs hele artiklen på Effektivt Landbrugs hjemmeside, eller hent artiklen her.