Jacob Forman

Advokat (L), Partner

Jacob Forman er tidligere udlært automekaniker og har sidenhen været langturschauffør, for først derefter at uddanne sig til jurist. Jacob blev bestallingshavende advokat i 1995 og i 2004 fik han møderet for landsretten og er beskikket af justitsministeriet. Jacob er specialiseret i vognmandsbranchen og fører altid sager med udgangspunkt i sin store viden inden for mekanikerfaget, indsigten i chaufførernes hverdag og sine 30 års erfaring som jurist. Jacob Forman er desuden ekspert inden for specialstrafferetten, færdselsstrafferet, sager om overtrædelse af tungvognslovgivningen, herunder køre-/hviletid, særtransport, transport af farligt gods, cabotage, tilladelser og sager om tekniske mangler. Desuden har Jacob Forman stærke meninger inden for området, og kommer oftest til udtryk i form af udgivne artikler.