Af cand.merc.jur Christian Kjær Olsen og stud.jur. Nicoline Mortensen

Dominerende virksomheder må ikke misbruge deres dominerende stilling til at tryne de andre på markedet. Det findes der en righoldig praksis om ved EU-Domstolen. For eksempel må der ikke ydes rabatter eller bonus mod at binde leverandøren eller kunden til sig. En variant heraf har netop været forelagt Konkurrencestyrelsen, og den dominerende virksomhed er nu ophørt med sit misbrug.

 

 

Omstændighederne i sagen var, at den dominerende virksomhed for nogle år siden indførte en bonus til nye kunder. I første omgang skulle tillægget vare eet år. Siden udvidet til to år. Modtagelse af tillægget var betinget af, at kunden bandt sig til den dominerende virksomhed i i alt 3 år. Bonussen blev kun givet til nye leverandører, dvs til de mindre konkurrenters hidtidige leverandører, som derefter var bundet til den dominerende virksomhed i tre år for at modtage den særlige introduktionsbonus.

De små tvunget i knæ

Blandt fordelene for den dominerende virksomhed var, at tillægget lokkede konkurrenternes leverandører til sig og bandt dem til at handle med sig i tre år. Det gav produktionssikkerhed for den dominerende virksomhed og tilsvarende usikkerhed hos de små. En anden fordel – den betydeligste – var, at introduktionstillægget tvang de små i knæ. De bukkede under, fordi de var tvunget til at yde bonussen til samtlige deres kunder for at holde på dem, så de ikke lod sig lokke. Hvorimod den dominerende virksomhed kunne nøjes med at betale tillægget til de nye kunder.

De små var med andre ord nødsaget til at forhøje prisen til alle leverandører. De små måtte på denne måde “æde sig selv op” for at overleve. Det ville hurtigt få en ende. Efter vor vurdering klart i strid med EU-Domstolens praksis, f.eks. Intelsagerne.

Sønderby Legal gik ind i sagen, og efter henvendelse fra Konkurrencestyrelsen har den dominerende virksomhed annulleret sit misbrug.