Victoria Stroyer Andersen

Advokatfuldmægtig

Victoria Stroyer Andersen er uddannet jurist (cand. Jur.) fra Aarhus Universitet og beskæftiger sig primært med retsområder relateret til fast ejendom. Victoria har et stort kendskab til entrepriseret, hvor hun yder professionel assistance i forbindelse med tvister, der tager afsæt i entrepriseretten, herunder voldgifts- og retssager. Victoria har også erfaring med overdragelse af fast ejendom, hvor hun rådgiver klienter gennem hele processen med køb eller salg af ejendomme, rets- og mangelsager samt håndtering af tilbudspligt. Endvidere har Victoria erfaring indenfor lejeretten, herunder huslejenævns- og boligretssager, udarbejdelse af og rådgivning i forbindelse med bolig- og erhvervslejekontrakter samt øvrige juridiske spørgsmål der knytter sig til lejeretten.

 

Victoria stræber efter at hjælpe sine klienter med at navigere gennem komplekse juridiske udfordringer og sikre deres rettigheder og interesser. Victorias fokus ligger på at levere skræddersyede løsninger, der matcher klientens behov og forventninger. Med en analytisk tilgang og en forpligtelse til at levere høj kvalitet i sit arbejde, går hun målrettet efter at opnå de bedst mulige resultater for dem, hun repræsenterer. Udover entrepriseret, fast ejendom og lejeret har Victoria også erfaring med en række andre retsområder inden for formueretten, hvilket giver hende et bredt fundament til at tackle forskelligartede juridiske udfordringer.