mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

Sønderby Legal søger praktikant til vor afdeling i Aarhus – opstart i foråret 2022

Om Sønderby Legal:
Advokatfirmaet Sønderby Legal er et erhvervsori-enteret advokatfirma, som repræsenterer både danske og udenlandske virksomheder samt orga-nisationer.
Hos Sønderby Legal beskæftiger vi os primært med EU-ret, fast ejendom, landbrug, M&A samt corporate and commercial.

Vi har kontorer i både København, Aarhus og Ran-ders. Vi er cirka 25 medarbejdere bestående af advokater, jurister, advokatsekretærer, juridiske assistenter samt studerende.

Til vort kontor i Aarhus søger vi en eller flere prak-tikanter til opstart i foråret 2022.

Som praktikant hos Sønderby Legal får du:
• mulighed for at anvende din teoretiske viden i praksis,
• mulighed for dybdegående sagsbehandling,
• mulighed for at få indblik i, hvordan advokater og jurister arbejder i praksis, samt
• mulighed for at dygtiggøre dig gennem kompe-tent sparring.
• Du vil hovedsageligt skulle beskæftige dig med fast ejendom, entrepriseret, strafferet, sel-skabsret samt retssags-behandling.

Din profil:
• Du læser cand.jur. eller cand.merc.jur.
• Du har et højt fagligt niveau med gode eksa-mensresultater.
• Du er fleksibel, engageret og serviceorienteret.
• Du er motiveret for at afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis.

Om praktikforløbet:
Praktikforløbet skal svare til cirka fire måneders arbejde på fuld tid. Forløbet kan enten sammen-sættes således, at du arbejder 4 dage om ugen i 4½ måned eller 5 dage om ugen i 4 måneder. Du vil have mulighed for at følge et valgfrit kursusfag på universitetet ved siden af. Vi tilbyder delta-gelse i vores sociale og faglige arrangementer, herunder sommerfest, julefrokost og interne kur-ser. Vi stiller kontorplads og PC til rådighed for dig.

Sønderby Legal yder det maksimale erkendtlig-hedsbeløb på kr. 3.000 om måneden, som påskønnelse for opholdet i virksomheden.

Der vil desuden være mulighed for eventuel an-sættelse som stud.jur. eller stud.merc.jur. både før påbegyndelse af praktikforløbet samt efter endt praktikforløb.

Tiltrædelse:
Semesterstart i foråret 2022. Samtaler vil blive af-holdt løbende.

Spørgsmål og ansøgning:
Har du spørgsmål til praktikopholdet, er du vel-kommen til at kontakte HR ansvarlig, Helle Anker-stjerne på mail ha@sonderbylegal.eu eller på te-lefon 25166515

Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at fremsende din ansøgning, CV, karakterer samt eventuelle anbefalinger til mail ha@sonderbylegal.eu.

Vi glæder os til at høre fra dig!

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København K

Amaliegade 12
1256 København K
Parkeringsvejledning

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C
Parkeringsvejledning

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Parkeringsvejledning


Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

Kontonr.:
6186 0011301118
IBAN:
DK2261860011301118
SWIFT:
KRONDK22


×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende