mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

Sønderby Legal søger advokat til kraftcenter for strafferet særlov

Ved indtrædelse af vores nye partner Jacob Forman står Sønderby Legal nu endnu stærkere i strafferet og straffeproces indenfor både landbrug, transport og det EU-retlige område.

Vi søger derfor en advokat, som kan medvirke til etablering og udvikling af et nyt kraftcenter på strafferet særlov i krydsfeltet mellem national straffeproces og EU-ret/grundlæggende rettigheder med henblik på at afværge straffesager tidligst muligt i processen frem for (kun) at behandle straffesager.

Arbejdspladsen er ét af vore kontorer i Randers, Aarhus eller København – alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt for den rette ansøger og efter nærmere aftale.

Vort firma kan tilbyde et varierende og spændende job med direkte klientkontakt til private virksomheder, førende virksomhedssammenslutninger og organisationer. Vi prioriterer og tilskynder til akkvisitivt arbejde, og at hver enkelt får mulighed for at skabe egen portefølje af sager/klienter.

Internt vil man komme til at indgå i et dynamisk og energifyldt team med højt fagligt niveau, hvor der hersker en uformel omgangstone, og hvor man har mulighed for kollegial sparring. Vort mål er vedvarende at yde værdiskabende bistand af topkvalitet.

Vi søger at skabe et godt, trygt og sjovt arbejdsmiljø, og der afholdes årligt flere sociale arrangementer vore 3 afdelinger imellem, bl.a. et sommer- og vinterarrangement, deltagelse med gå- og løbehold ved DHL Stafet og Ree Park Safari Run.

Det er muligt at opnå en meget stor grad af egen indflydelse, ligesom arbejdstiderne kan være fleksible, således at familieliv/privatliv fungerer. Vi indretter gerne ansættelsesforholdet efter særlige ønsker, herunder til individuelle og skiftende livsfaser. Ansættelsen vil derfor i nogen grad kunne kombineres med interne kvalitetssikrings- og HR-opgaver.

Den rette ansøger har en fortid eksempelvis som anklager, advokat eller statsansat jurist. Gerne med praktisk kendskab til eller praktisk erfaring for arbejde med EU-retten eller strafferetten. Lønpakke aftales individuelt på baggrund af kvalifikationer, præferencer for arbejdstidens længde eventuel egen portefølje af sager/klienter mfl. Vi benytter Advosys, men kendskab hertil er ikke en betingelse.

Ansøgning med CV samt evt. spørgsmål i den forbindelse bedes rettet til jurist Helle Ankerstjerne via ha@sonderbylegal.eu eller mobil 25166515, og henvendelser i øvrigt om stillingen til advokat Suzanne T. Estrup via ste@sonderbylegal.eu eller mobil 61629960.

Vi ønsker, du kan tiltræde snarest muligt, og der afholdes løbende ansættelsessamtaler.

Om firmaet:
Sønderby Legal blev etableret 1. oktober 2016 og beskæftiger i dag 12 jurister, heraf 3 advokatfuldmægtige og 6 advokater, hvoraf 4 har møderet for Højesteret. Vi rådgiver og bistår førende private virksomheder, virksomhedssammenslutninger samt organisationer om alle erhvervs- og landbrugs/-miljøretlige forhold i ind- og udland. Kontoret har endvidere unikke internationale rådgivningskompetencer, idet vi for såvel danske som for internationale virksomheder rådgiver om komplicerede EU og internationale retsforhold samt løbende fører sager ved EU-Domstolen. I 2021 er Forman Advokater indtrådt som partner i Sønderby Legal.

Yderligere oplysninger finder du på vores hjemmeside: www.sonderbylegal.dk.

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København V

H.C. Andersens Boulevard 11
1253 København V
Parkeringsvejledning

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C
Parkeringsvejledning

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Parkeringsvejledning


Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

Kontonr.:
6186 0011301118
IBAN:
DK2261860011301118
SWIFT:
KRONDK22


×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende