mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

SØNDERBY LEGAL søger 1-2 advokater til vore kontorer i Aarhus og København


Vi er i vækst, og søger derfor til tiltrædelse snarest muligt 1-2 erhvervsorienterede advokater med erfaring primært inden for erhvervsrettens kerneområder og gerne med egen portefølje af sa-ger/klienter. Det vil desuden være en fordel med kendskab til EU-ret og proces.

Vort firma kan tilbyde et varierende og spændende job med direkte klientkontakt til private virksomheder, førende virksomhedssammenslutninger og organisationer. Vi prioriterer og tilskynder til akkvisitivt arbejde, og at hver enkelt får mulighed for at skabe egen portefølje af sager/klienter, herunder at indtræde i partnerskabet.

Internt vil du komme til at indgå i et dynamisk og energifyldt team med højt fagligt niveau, hvor der hersker en uformel omgangstone, og hvor du altid vil have mulighed for kollegial sparring. Vort mål er altid at kunne yde værdibaseret rådgivning af topkvalitet.

Aldersfordelingen er vid, men de unge jurister er i flertal. Vi søger at skabe et godt, trygt og sjovt arbejdsmiljø, og der afholdes årligt flere sociale arrangementer vore 3 afdelinger imellem, bl.a. et sommer- og vinterarrangement, deltagelse med gå- og løbehold ved DHL Stafet og Ree Park Safari Run.

Du vil kunne opnå en meget stor grad af egen indflydelse, ligesom arbejdstiderne kan være fleksible, således at du også kan få familieliv/privatliv til at fungere.

Løn aftales individuelt på baggrund af kvalifikationer samt din eventuelle egen portefølje af sager/klienter. Vi benytter Advosys, men det er ikke en betingelse, at du har kendskab hertil.

Arbejdsstedet er vores kontorer henholdsvis i Aarhus og København. Der er gode parkeringsforhold tæt på kontorene.

Ansøgning med CV samt evt. spørgsmål i den forbindelse bedes rettet til HR ansvarlig jurist Helle Ankerstjerne via ha@sonderbylegal.eu eller mobil 25166515. Henvendelser i øvrigt om stillingen til advokat Suzanne T. Estrup via ste@sonderbylegal.eu eller mobil 61629960.

Vi ønsker, du kan tiltræde snarest muligt, og der afholdes løbende ansættelsessamtaler.

Om firmaet:
Sønderby Legal blev etableret 1. oktober 2016 og vi er i dag 10 jurister, heraf 1 advokatfuldmægtig og 6 advokater, hvoraf 4 har møderet for Højesteret. Vi rådgiver og bistår førende private virksomheder, virksomhedssammenslutninger samt organisationer om alle erhvervs- og landbrugs/-miljøretlige forhold i ind- og udland.
Kontoret har endvidere unikke internationale rådgivningskompetencer, idet vi for såvel danske som for internationale virksomheder rådgiver om komplicerede EU og internationale retsforhold, samt løbende fører sager ved EU-Domstolen. Yderligere oplysninger finder du på vores hjemmeside: www.sonderbylegal.eu

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København K

Amaliegade 12
1256 København K
Parkeringsvejledning

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C
Parkeringsvejledning

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Parkeringsvejledning


Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

Kontonr.:
6186 0011301118
IBAN:
DK2261860011301118
SWIFT:
KRONDK22


×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende