Juridisk bistand og rådgivning til virksomheder indenfor alle aspekter af individuel og kollektiv ansættelsesret.

Rådgivning indenfor ansættelses- og arbejdsret

Vi rådgiver også om alle områder indenfor persondataretten, herunder specielt indenfor HR-området.

Vores ansættelsesretlige team har stor ekspertise indenfor den individuelle ansættelsesret og rådgiver bl.a. med:

  • Ansættelseskontrakter, herunder forhandling og udarbejdelse heraf
  • Ændringer i ansættelsesforholdet, herunder rådgivning og forhandling samt implementering heraf
  • Opsigelser, advarsler samt større afskedigelser (masseafskedigelser)
  • Fratrædelsesaftaler, herunder forhandling og udfærdigelse heraf
  • Virksomhedsoverdragelser, herunder medarbejdernes retsstilling i den forbindelse
  • Konkurrencebegrænsninger, herunder udfærdigelse og rådgivning
  • Personalepolitikker, herunder udfærdigelse og implementering af personalehåndbog
  • Graviditet-og barselsregler, diskrimination mv.
  • Ferielov
  • Rådgivning i øvrigt til den personaleansvarlige