Nedenfor kan du læse om vores privatlivs- og cookiepolitik og få nærmere information om Sønderby Legals behandling af personoplysninger og vores brug af cookies på hjemmesiden.

Privatlivs- og cookiepolitik

SØNDERBY LEGAL er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles om klienten.

 


Personoplysninger

For at kunne levere advokatbistand til klienten, indsamler og behandler SØNDERBY LEGAL følgende oplysninger om klienten: Navn, e-mail og telefonnummer.

Modtager klienten advokatbistand som privatperson, indsamler og behandler SØNDERBY LEGAL herudover følgende personoplysninger om klienten: CPR-nummer og adresse.

For at kunne levere tilstrækkelig og tilfredsstillende advokatbistand til klienten kan det i visse tilfælde være nødvendigt, at SØNDERBY LEGAL indhenter yderligere personoplysninger om klienten, f.eks. skatteoplysninger, oplysninger om formueforhold, herunder lønindkomst, gæld osv.

SØNDERBY LEGAL behandler personoplysninger om modparter og tredjeparter i sager, som fremgår af den pågældende sag.

 


Behandling

SØNDERBY LEGAL behandler personoplysninger om klienten, som er nødvendig af hensyn til at opfylde SØNDERBY LEGALs leveringsforpligtelse over for klienten.

I visse tilfælde vil SØNDERBY LEGAL behandle særlige kategorier af personoplysninger, som kræver, at SØNDERBY LEGAL indhenter samtykke fra klienten.

 


Videregivelse

SØNDERBY LEGAL videregiver udelukkende klientens personoplysning til tredjeparter, når det er nødvendigt for at opfylde SØNDERBY LEGALs leveringsforpligtelse over for klienten.

 


Opbevaring

SØNDERBY LEGAL opbevarer som udgangspunkt personoplysninger om klienten i 5 år efter sagens afslutning.

I visse tilfælde opbevarer SØNDERBY LEGAL klientens personoplysninger i op til 10 år efter sagens afslutning, hvis det vurderes at være nødvendigt af hensyn til SØNDERBY LEGALs rådgiveransvar.

 


Foranstaltninger

SØNDERBY LEGAL har vedtaget en intern informationssikkerhedspolitik, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter klientens personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse, utilsigtet adgang m.v.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for klienten, vil SØNDERBY LEGAL underrette klienten om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

 


Rettigheder

Klienter, modparter og andre tredjeparter, som SØNDERBY LEGAL behandler personoplysninger om, kan anmode SØNDERBY LEGAL om at ændre eller opdatere deres personoplysninger, få aktindsigt i personoplysningerne eller at SØNDERBY LEGAL helt eller delvist sletter personoplysningerne.

 


Klagevejledning

Klienter, modparter og andre tredjeparter, som SØNDERBY LEGAL behandler personoplysninger om, kan klage over behandlingen af sine personoplysninger til Datatilsynet via e-mail til Datatilsynets hovedpostkasse dt@datatilsynet.dk eller via sin digitale postkasse på www.borger.dk. Hertil kan eventuelt benyttes Datatilsynets klageformular (find den her).

Kontakt