Rikke Bach Nielsen

Advokatfuldmægtig, Juniorpartner

Rikke Bach Nielsen beskæftiger sig primært med rådgivning til virksomheder og organisationer i spørgsmål af EU-retlig, herunder konkurrenceretlig og statsstøtterelig, karakter. Rikke er desuden leder af Sønderby Legal’s EU-afdeling. Rikke er specialiseret i juridisk rådgivning til virksomheder og organisationer i ind- og udland, der i vid udstrækning reguleres af komplekse EU-retlige regler. Rikke beskæftiger sig desuden med generelle erhvervsretlige områder, herunder blandt andet erhvervsstrafferet.