Rikke Bach Nielsen

Advokatfuldmægtig, Juniorpartner

Rikke Bach Nielsen er uddannet Cand.merc.jur. og Cand.jur. Rikke beskæftiger sig primært med rådgivning til og sagsførelse for virksomheder og organisationer i ind- og udland i spørgsmål af EU-retlig, herunder konkurrenceretlig, statsstøtteretlig og afgiftsretlig, karakter.

Rikke er desuden leder af Sønderby Legal’s EU-team. I EU-teamet føres løbende principielle sager ved de danske domstole og EU’s domstole, ligesom teamet bistår lokale advokater i andre medlemslande med det samme. Rikke beskæftiger sig desuden med generelle erhvervsretlige områder, herunder blandt andet i komplekse erhvervsstraffesager med international jura.