mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

Landbrug

SØNDERBY LEGAL er landbrugets uafhængige advokat, som servicerer inden for alle dele af landbrugets retsforhold.

Få brancher er så gennemreguleret og udfordret – såvel på EU-retligt som nationalt plan – som landbruget. Vores specialister har indsigt i landbrugets driftsmæssige og strukturelle forhold og har en forretningsmæssig forståelse.

Vi står frit i forhold til myndigheder på alle niveauer og kan varetage landbrugets interesser over for myndighederne uden andre hensyn end de rent saglige.

Vores team af specialister rådgiver moderne landbrugsvirksomheder inden for fast ejendom, investering i og køb- og salg af landbrugsvirksomheder, kommercielle kontrakter og rekonstruktion.

INVESTERING, GENERATIONSSKIFTE OG KØB OG SALG AF LANDBRUGSVIRKSOMHEDER

Vi rådgiver om mulighederne for etablering af selskaber med deltagelse af eksterne investorer, der erhverver kapitalandele i selskabet i henhold til landbrugslovens regler. Landbrugsselskaber kan således etableres med fleksible ejerstrukturer, der kan fremskaffe ekstern finansiering som egenkapital i stedet for fremmed lånekapital, der belaster driften. Vi rådigiver om overdragelse af landbrugsvirksomheder både nationalt og internationalt.

 • Plan- og projektudvikling, herunder forhandlinger med kommuner, regioner m.v., bl.a. vedrørende ændring af zonestatus og udarbejdelse af lokalplaner
 • Due Diligence
 • Finansiering og sikkerhedsstillelse
 • Cross-border transaktioner

Vi rådgiver også inden for traditionelle områder, som eksempelvis entrepriseret, lejeret m.v.


KONFLIKTLØSNING

Vi bistår klienter ved behandling af sager for en lang række administrative klageorganer, som eksempelvis Natur- og Miljøklagenævnet m.fl.

 • Private og offentlige sager – f.eks. for brud på tilladelser og manglende grødeskæring
 • Straffesager,f.eks. for anvendelse af medarbejdere uden opholds-/ arbejdstilladelse, randzoner.
 • Hegns-, hævds- og nabosager
 • Nævns- og boligretssager
 • Entreprise og mangelssager.

KOMMERCIELLE KONTRAKTER

Øget internationalisering og kompleksitet betyder, at styringen af samarbejdspartnere og leverandører er et vigtigt værktøj i ledelsen af en landbrugsvirksomhed. Sønderby Legal har et indgående branchekendskab, som i kombination med vores juridiske ekspertise og kommercielle forståelse, giver os mulighed for at yde rådgivning af højeste standard, herunder om juridiske forhold, den forretningsmæssige anvendelighed og forståelse af kommercielle kontrakter i landbruget.

Vi rådgiver om alle typer af kontrakter, herunder bl.a.:

 • Forpagtnings- og lejeaftaler
 • Finansierings- og leasingaftaler/sale and lease back
 • Leverings- og samhandelsaftaler
 • Partnering- og projektudviklingsaftaler
 • Interesseskabskontrakter
 • øvrigt
 • Købs- og salgskontrakter

REKONSTRUKTION

Vi foretager en konkret vurdering af den enkelte landbrugsvirksomhed i samarbejde med ejer(ne)/ledelsen, kreditorerne og øvrige relevante aktører, hvorefter vi udarbejder en handlingsplan. Vi foretager bl.a. følgende:

 • Drøftelse og vurdering af virksomhedens økonomiske forhold og muligheder
 • Deltagelse i forhandlinger med pengeinstitutter og kreditorer
 • Rekonstruktionsplan for virksomheden, evt. konkurs

Kontakt

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København V

H.C. Andersens Boulevard 11
1553 København V
Parkeringsvejledning

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C
Parkeringsvejledning

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Parkeringsvejledning


Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

Kontonr.:
6186 0011301118
IBAN:
DK2261860011301118
SWIFT:
KRONDK22


×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende