Om Sønderby Legal

Advokatfirmaet Sønderby Legal er et erhvervsorienteret advokatfirma, som repræsenterer både danske og udenlandske virksomheder samt organisationer. Hos Sønderby Legal beskæftiger vi os primært med EU-ret, fast ejendom, landbrug, M&A samt corporate and commercial.

Vi har kontorer i både København, Aarhus og Randers. Vi er cirka 30 medarbejdere bestående af advokater, advokatfuldmægtige, jurister, advokatsekretærer og studerende.

Til vort kontor i Aarhus søger vi to praktikanter til opstart i foråret 2023. Her kan du enten indgå i vores team i fast ejendom under advokat Jens Jacob Halling eller vores team i EU-ret og landbrug under advokat Susanne Madsen.

Som praktikant hos Sønderby Legal i Aarhus afdelingen får du

– Mulighed for at bruge din teoretiske viden i praksis.

– Mulighed for at få indblik i, hvordan advokaterog jurister arbejder.

– Mulighed for dybdegående og selvstændig sagsbehandling, idet du alt afhængig af dine kompetencer vil få mulighed for at løse juridiske opgaver svarende til de opgaver en 1. års advokatfuldmægtig vil få.

– Muligheden for at dygtiggøre dig gennem kompetent sparring.

– Som praktikant i fast ejendoms teamet vil du skulle beskæftige dig med fast ejendom, herunder overdragelse af fast ejendom, mangels- og entreprisesager, skelsager, lejeret og rets- og nævnssager med tilknytning til fast ejendom.

– Som praktikant i EU-ret og landbrug vil du primært skulle beskæftige dig med erhvervsret og forvaltningsret i EU-retligt perspektiv, navnlig indenfor landbrug.

Din profil
-Du læser cand.jur. eller cand.merc.jur.

-Du har et højt fagligt niveau med gode eksamensresultater.

-Du er fleksibel, engageret, mødestabil og serviceorienteret.

-Du er motiveret for at afprøve dine teoretiskefærdigheder i praksis.

Om praktikforløbet

Praktikforløbet skal svare til ca. 4 måneders arbejde på fuld tid. Forløbet kan enten sammensættes således, at du arbejder 4 dage om ugen i 4 ½ måned eller 5 dage om ugen i 4 måneder. Du vil have muligheden for at følge et valgfrit kursusfag på universitetet ved siden af.

Vi tilbyder deltagelse i vores sociale og faglige arrangementer, såsom sommerfest, julefrokost og interne kurser. Vi stiller kontorplads og PC til rådighed for dig.

Sønderby Legal ønsker at yde det maksimale erkendtlighedsbeløb på kr. 3.000 om måneden som påskønnelse for opholdet i virksomheden.

Der vil desuden være mulighed for ansættelse som stud.jur. eller stud.merc.jur. både før påbegyndelse af praktikforløbet samt efter endt praktikforløb.

Tiltrædelse

Tiltrædelse ved semesterstart i foråret 2023 ogsamtaler vil blive afholdt løbende.

Spørgsmål til stillingen

Har du spørgsmål til praktikopholdet, er du velkommen til at kontakte nuværende praktikant Victoria Stroyer Andersen på mail: vsa@sonderbylegal.eu eller på telefon: 25 16 62 06.

Ansøgning

Såfremt ovenstående praktikforløb lyder som noget for dig, er du velkommen til at fremsende din ansøgning, CV, karakterer samt eventuelle anbefalinger til vsa@sonderbylegal.eu med angivelse af, hvilket team, du ønsker at indgå i som praktikant.

Vi glæder os til at høre fra dig!