mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

Iværksætterselskabet afskaffes og kravene til indskudskapital i anpartsselskaber nedsættes


Siden 2014 har det været muligt at drive virksomhed i et såkaldt iværksætterselskab, IVS. I disse selskaber var er der ingen krav til størrelsen af indskudskapitalen. Iværksætterselskaberne er typisk stiftet med en indskudskapital langt under de DKK 50.000, som krævedes i forbindelse med stiftelse af et anpartsselskab, ofte DKK 1.

En række partier i Folketinget har vurderet, at adgangen til at stifte selskaber, som ikke har nogen reel indskudskapital, har medført store tab for samfundet i form af manglende moms- og A-skattebetalinger. Derfor fremsattes medio marts 2019 et forslag til ændring af selskabsloven, således af iværksætterselskaber afskaffes, idet kravene til mindste indskudskapital i anpartsselskaber samtidig nedsættes fra DKK 50.000 til DKK 40.000.

Lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber blev vedtaget af folketinget 09.04.2019 og trådte i kraft 15.04.2019.

Afskaffelsen af iværksætterselskaberne får ikke blot den konsekvens, at der ikke kan stiftes og registreres nye iværksætterselskaber, men også at allerede eksisterende iværksætterselskaber skal ændre status.

KAPITALKRAVET TIL ANPARTSSELSKABER ER NEDSAT TIL DKK 40.000
Samtidig med afskaffelsen af iværksætterselskaber blev det vedtaget, at kapitalkravet til anpartsselskaber nedsættes fra DKK 50.000 til DKK 40.000.

Tanken med indførelsen af iværksætterselskaberne var at gøre det nemmere og billigere for iværksættere at stifte et selskab med begrænset hæftelse. Det skete efter udenlandsk forbillede – i Tyskland har man f.eks. de såkaldte Unternehmergesellschaften (forkortet UG) og i UK er det muligt at stifte Ltd.-selskaber med en minimal indskudskapital. Det går man så i Danmark bort fra igen ved afskaffelsen af iværksætterselskabet, idet man dog forsøger delvist at kompensere ulempen for iværksætterne ved at nedsætte kapitalkravet til anpartsselskaber.

EKSISTERENDE IVÆRKSÆTTERSELSKABER SKAL KONVERTERES TIL ANPARTSSELSKABER INDEN 15.04.2021
Samtidig med afskaffelsen af iværksætterselskabet er det også besluttet, at samtlige eksisterende iværksætterselskaber inden for 2 år skal konverteres til anpartsselskaber – altså. pr. senest 15.04.2021.

Det gøres ved en generalforsamlingsbeslutning, som dog forudsætter, at der i forbindelse med beslutningen udarbejdes en erklæring af en revisor som bekræfter, at selskabskapitalen på minimum DKK 40.000 er til stede.

Såfremt der i forbindelse med konverteringen ikke allerede er en selskabskapital på minimum kr. 40.000 i iværksætterselskabet, kræver konverteringen, at der foretages en kapitalforhøjelse i selskabet, således at den nødvendige kapital tilføres enten i form af kontant indskud eller ved apportindskud, dvs. indskud af andre værdier end kontanter.

UDENLANDSKE ALTERNATIVER
Det er stadig muligt at stifte iværksætterselskaber i Tyskland og en række andre EU-lande, lige som det stadig er muligt at stifte selskaber i UK uden reelt kapitalindskud.

Forud for indførelsen af iværksætterselskaberne i Danmark, var der – efter at en dom fra EU-domstolen i 1999 fastslog, at det ikke er en omgåelse af nationale krav til mindste indskudskapital – en række eksempler på, at danske virksomheder blev drevet i engelske selskaber med en minimal indskudskapital. Dette er trods den danske lovændring stadig muligt. De minimale krav til størrelsen af indskudskapitalen opvejes dog i vidt omfang af omkostningerne ved at stifte og opretholde det udenlandske selskab. De danske myndigheder forventer derfor ikke, at anvendelsen af udenlandske iværksætterselskaber vil få noget nævneværdigt omfang.

Kontakt gerne vores specialister i selskabsret, såfremt din virksomhed har spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med de nye regler.

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København K

Amaliegade 12
1256 København K
Parkeringsvejledning

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C
Parkeringsvejledning

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Parkeringsvejledning


Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

Kontonr.:
6186 0011301118
IBAN:
DK2261860011301118
SWIFT:
KRONDK22


×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende