SØNDERBY LEGAL er medlem af Lawyers Associated Worldwide
(i daglig tale blot ”LAW”).

LAW er en global sammenslutning af ca. 100 uafhængige advokatfirmaer med ca. 4.000 advokater placeret over hele verden. Medlemskabet af LAW gør os i stand til at yde juridisk bistand til de klienter, der har behov for juridisk bistand i andre lande eller som ønsker at starte eller udvide deres forretningsområde til andre dele af verden.

Gennem deltagelse i hyppige møder med de andre deltagere i netværket har vi opbygget tætte personlige relationer til advokater i netværket. Vi sørger for at etablere en personlig kontakt til den advokat, der skal bistå i en sag i udlandet og fungerer gerne som kontakt mellem klienten og den udenlandske advokat.

Læs mere om LAW

Advokat Anders Stoltenberg og advokat Per Hansen er vore primære kontaktpersoner til LAW.

Kontakt