mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

EU indfører regler om geoblokering på webshops

Den 3. december 2018 træder EU-forordningen om uberettiget geoblokering i kraft. Med forordningen indfører EU regler, som forbyder erhvervsdrivende at blokere for eller begrænse visse kunders adgang til den pågældendes webshop på grund af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted. Det forventes, at reglerne vil føre til vækst og forøge forbrugernes valgmuligheder i det indre marked i EU.

HVAD ER GEOBLOKERING?
Geoblokering er, når en erhvervsdrivende, der driver virksomhed i én medlemsstat, blokerer for eller begrænser adgangen til sin webshop, for kunder fra andre medlemsstater, som ønsker at foretage transaktioner på tværs af grænserne.

HVEM OG HVAD ER OMFATTET AF REGLERNE?
Reglerne gælder for erhvervsdrivende, som f.eks. driver webshops, hvorfra der sælges varer og/eller tjenesteydelser til kunder inden for EU.

Visse former for tjenesteydelser, såsom finansielle og audiovisuelle ydelser og spil samt tjenesteydelser på transportområdet, er ikke omfattet af reglerne. I praksis betyder det, at digitalt indhold, som f.eks. e-bøger, musik til download eller online-spil, falder uden for reglerne i forordningen.

HVAD INDEBÆRER REGLERNE?
Reglerne indebærer, at en erhvervsdrivende ikke gennem brug af tekniske foranstaltninger eller på anden måde må blokere for eller begrænse adgangen til sin webshop af årsager, der har at gøre med kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted. Dette indebærer herunder, at den erhvervsdrivende ikke må omdirigere kunden til en udgave af sin webshop, der er forskellig fra den, som kunden i første omgang søgte adgang til, medmindre kunden har givet samtykke til omdirigeringen.

Endvidere medfører reglerne, at en erhvervsdrivende heller ikke af årsager, der har at gøre med kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted, må anvende forskellige priser og forretningsbetingelser. Dette betyder, at alle kunder inden for EU skal have adgang til de samme priser og forretningsbetingelser i følgende situationer:

• Køb af varer, hvor kunden accepterer, at varen leveres i henhold til sælgerens almindelige forretningsbetingelser, inklusive eventuelle geografiske begrænsninger.

• Køb af digitalt leverede tjenesteydelser, såsom f.eks. cloud-tjenester og firewalls. Tjenesteydelser, der er ophavsretligt beskyttede, f.eks. e-bøger og software, er derimod ikke omfattet.

• Køb af tjenesteydelser, der fysisk leveres, hvor sælger driver sin virksomhed, f.eks. hotelophold og billetter til forlystelsesparker.

HVAD BØR INDEHAVERE AF WEBSHOPS GØRE?
Forordningen vil særligt få betydning for erhvervsdrivende, der f.eks. driver en international webshop. Hvis du er omfattet af forordningens regler, bør du derfor overveje, om du overholder reglerne om geoblokering. Du bør sikre, at kunders adgang til din webshop ikke blokeres, og at kunderne ikke automatisk omdirigeres til andre versioner af webshoppen på baggrund af deres nationalitet, bopæl eller hjemsted. Hvis din webshop omdirigerer kunderne, bør du træffe foranstaltninger, der sikrer, at kundernes samtykke indhentes forud for omdirigeringen.

SANKTIONERING FOR OVERTRÆDELSE?
Det er op til den enkelte medlemsstat at sikre, at der træffes effektive, forholdsmæssige og afskrækkende foranstaltninger over for virksomheder, som overtræder forordningen. Det vides endnu ikke, hvilke sanktioner en overtrædelse vil medføre i Danmark.

Hele forordningen kan læses her.

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København K

Amaliegade 12
1256 København K
Parkeringsvejledning

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C
Parkeringsvejledning

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ
Parkeringsvejledning


Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

Kontonr.:
6186 0011301118
IBAN:
DK2261860011301118
SWIFT:
KRONDK22


×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende