EU-ret: EU-Domstolen har konkluderet, at svenske skatteregler er uforenelige med retten til fri etablering, som er en grundlæggende frihedsret i EU. Dermed har Sverige tabt et retsopgør om retten til at nægte udenlandske virksomheder adgang til at fradrage koncern-interne rentefradrag. EU-Domstolen fastslog, at nægtelse af disse fradrag udgjorde forskelsbehandling over for ikke-svenske selskaber.
Læs artiklen fra Jyllands-Posten, fredag den 19. marts 2021her