Hvis en forvaltningsmyndighed i en medlemsstat fortolker EU-reglerne forkert, kan det skabe en berettiget forventning hos en virksomhed. Virksomheden kan herefter, i særlige tilfælde, kræve
erstatning, såfremt den lider et tab. Eksempelvis ved at virksomheden indretter sig på en anden måde økonomisk, end den ville have gjort, såfremt myndigheden havde vejledt korrekt. Derved kom en landbrugsvirksomhed igennem EU’s nåleøje og kunne få erstatning

Læs advokat Hans Sønderby Christensens artikel bragt torsdag den 29. august 2022 på Jyllands-Postens hjemmeside her eller hent den som pdf her.