Et moderselskab hæfter for datterselskabet og omvendt. Sådan lyder konklusionen fra EU-Domstolen. I mange år har det været kendt praksis, at EU-Kommissionen kan pålægge et moderselskab ansvar for en overtrædelse af EU-konkurrencereglerne begået af et datterselskab, hvis moderselskabet har bestemmende indflydelse på datterselskabet. EU-Domstolen har nu fastslået, at det samme også gælder den modsatte vej.

Artiklen blev bragt i Jyllands-Posten, torsdag den 16. juni 2022. Læs artiklen her.