Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse stævner Miljø- og Fødevareministeriet. Foreningen mener, at staten har givet kommunerne alt for vide beføjelser til at lave rådighedsindskrænkelser i forhold til grundvandsbeskyttelse over for landmænd. Advokat Hans Sønderby forklarer, at stævningen mod Miljø- og Fødevareministeriet skyldes, at landets kommuner, ifølge hans vurdering, har fået alt for vide rammer til at udstede rådighedsindskrænkninger, f.eks. i form af sprøjteforbud, og at disse vide rammer derfor er retsstridige.
Læs om sagen i udklippet fra Effektivt Landbrug her.