mail@sonderbylegal.eu
+45 72 10 90 90

Virksomheder er forpligtede til at registrere reelle ejere inden 1. december 2017

Den 23. maj 2017 trådte reglerne om registrering af reelle ejere i kraft. Det betyder, at alle selskaber bliver forpligtigede til at registrere deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har givet virksomhederne en frist indtil 1. december 2017 til at foretage registreringerne.

Folketinget har, som led i gennemførelsen af det fjerde hvidvaskdirektiv, vedtaget nye bestemmelser om registrering af ejere i selskaber og andre juridiske enheder.

De fleste selskabsformer omfattes af de nye krav, da bestemmelserne omfatter både iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber, fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), finansielle virksomheder, virksomheder med begrænset ansvar og europæiske virksomhedsformer.

Bestemmelserne stiller krav til virksomhederne om at disse skal registrere oplysninger om den eller de personer, som er virksomhedens reelle ejere samt oplysning om, hvori det reelle ejerskab består. Virksomhederne er dermed ikke længere kun forpligtet til at registrere de legale ejere, som er en person eller virksomhed, der har 5 % eller mere af stemmerettigheder eller kapitalandele i en virksomhed.

Reelle ejere er derimod den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Dette medfører, at den eller de reelle ejere i sidste ende altid skal være en fysisk person.

Har virksomheden ingen reelle ejere, eller kan virksomheden ikke identificere sine reelle ejere, skal denne oplysning registreres. I det tilfælde skal virksomhedens ledelse i stedet registreres som reelle ejere ved Erhvervsstyrelsen.

Ved lovændringen pålægges virksomhederne dermed en omfattende undersøgelsespligt, da disse har pligt til at indhente oplysninger om virksomhedens ejere og deres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Endvidere har virksomheden pligt til at opbevare både oplysninger om reelle ejere som oplysninger om forgæves forsøg på at identificere reelle ejere i 5 år.

Såfremt virksomhederne ikke får foretaget de fornødne registreringer inden fristen for registrering, som er den 1. december 2017, kan en sådan overtrædelse straffes med bøde, jf. selskabslovens § 367.

Udgangspunktet vil være, at der rejses tiltale mod selskabet, men dette kan kombineres med tiltale af ledelsen, hvis denne har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Kontakt gerne vores selskabsretsspecialister, som er hjemmehørende i både Randers, Aarhus og København, såfremt deres virksomhed har brug for rådgivning og hjælp til at opfylde registreringspligten inden 1. december 2017.

 

Niels Fuglsang Advokat

Niels Fuglsang
Advokat


20 99 45 40
nfh@sonderbylegal.dk

Niels Munch Advokat, partner

Niels Munch
Advokat, partner


22 62 240 2
nam@sonderbylegal.dk

Per Hansen Advokat, partner

Per Hansen
Advokat, partner


20 65 61 65
ph@sonderbylegal.dk

"Det er afgørende for os, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os"

Kontakt os

 

København K

Havnegade 39
1058 København K

AARHUS

Havnegade 4
8000 Aarhus C

RANDERS

Tronholmen 3
8960 Randers SØ

Telefon: +
45 7210 9090
Email:
mail@sonderbylegal.eu

×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Kontakt os

Har du brug for hjælp kan du kontakte os gennem kontaktformularen eller ringe 72 10 90 90 Vi kan hjælpe med følgende